Dây và củ sạc dẹt Iphone Chuẩn Zin fullbox đóng hộp nguyên seal Xanh.

270,000