Tai nghe Iphone hàng chuẩn âm thanh tốt bass căng thích hợp cho Iphone và android jack tròn 3.5

75,000